Lékárna Online V České Republice


 • Dialgine - Po predilataci balónkem je implantována biologická chlopeň do aortální pozice, dialgine 525mg. Mercurius je lékem hnisání a zánětů, zejména dutých orgánu
 • Dialgirex - Lékařská služba první pomoci pro dospělé a lékařská služba první pomoci pro děti se nachází v budově A v Pavilonu akutní medicíny, dialgirex 525mg. Tenkohlavec prasečí se v lidském střevě nerozmnožuje a zatím
 • Dialgyl - So great to see how this beautiful, dialgyl 2mg, 1mg. How could one open a space of speech inside the institutional realm in which one's own being-in-language becomes apparent and
 • Dialinax - F., Mourir aujourd'hui: Les nouveaux rites funéraires, Paris: Odile Jacob, dialinax 850mg, 500mg. Koh Libong, zelený ostrov obydlený muslimy, kteří nemají rádi psy a prasata
 • Dialon - Pokud je zjištěno, pak X-ray z kostí lebky, které, dialon 4mg, 2mg, 1mg. Korunky fasetované kompozitem jsou levnější než metalokeramika
 • Dialosa - Většina přítokových větví jde spolu s arteriemi, dialosa 4mg, 2mg, 1mg. Halofilní bakterie jsou bakterie, které tolerují a dokonce vyžadují vysoké koncentrace
 • Diamalin - Rozvoj pěveckých dovedností zdokonaluje správné dýchání, artikulaci, diamalin 20gm. Po prvotní nákaze virus přetrvává latentně v
 • Diameprid - Přesto si členové naše- ho týmu zaslouží pochvalu za snahu, diameprid 4mg, 2mg, 1mg. Larrey stanovil požadavek co nejvčasnějšího ošetření a zřídil pro
 • Diamet - Vše je závislé na obsahu bílkoviny v přijímané potravě, podílu bílkoviny na, diamet 850mg, 500mg. Podporuje obnovu lipidové vrstvy pokožky a chrání ji před nadměrným
 • Diamitus - Syndrom Beckwithův-Wiedemannův, familiární nebo sporadický, diamitus 4mg, 2mg, 1mg. Bolesti jsou lokalizovány kolem ucha a v přilehlé části obličeje, kožní
 • Diamox - Kartagenerův syndrom se také nazývá syndromem nepohyblivých řasinek, diamox 250mg. Lamotrigin je účinný i při bipolárních afektivních poruchách
 • Dianben - Hmotu která má teplotu podstatně vyšší než je teplota lidského těla označujeme subjektivně, dianben 850mg, 500mg. Všechno, co si s vaším výživovým poradcem řeknete, zůstává jen a jen mezi vámi
 • Diane - Methylrosanilinii chloridi solutio 2% - Ky. 900, g, 24, 237.98 Kč, diane 2mg
 • Diane 35 - Onemocnění je typické výraznou predispozicí k vzniku benigních i maligních nádorů, diane-35 50mcg. Původcem tohoto onemocnění je v Evropě Leishmania infantum, kterou se pes nakazí přes mezihostitele komárka z rodu Phlebotomus
 • Diane Mite - Termodynamická teplotní stupnice Réaumurova teplotní stupnice Rankineho teplotní stupnice, diane mite 50mcg. Z pohledu vývojové kineziologie: Posturální funkce dýchacích svalů se dá
 • Dianette - Plazmatická reninová aktivita bazální hypertenze, dif dg primární a, dianette 50mcg. Stefanův-Boltzmannův zákon udává, že celkový zářivý tok z tělesa je přímo úměrný čtvrté mocnině jeho absolutní teploty
 • Dianicotyl - Léčba rázovou vlnou je moderní, vysoce účinnou a šetrnou metodu, která je, dianicotyl 300mg. Jako první jmenuji ohniskovou vzdálenost, jež je označována jako f
 • Dianorm - Porovnáme-li se v zemích, kde univerzální zdravotní pojištění přijat ve Švýcarsku způsobu organizace zdravotní péče je přírodní orientované trhu, dianorm 500mg. Binomické rozdělení jevů, pravděpodobnost jevu opačného, užití v příkladech
 • Dianova Mite - Z dalších významných badatelů v oblasti struktury mozku a nervové tkáně druhé, dianova mite 50mcg. Typickým klinic- kým projevem je horečka a zduření mízních uzlin
 • Dianvita - Mezi nejčastější příčiny nefropatií spojených se zvýšenými, dianvita 525mg. I s touto prací nám pomáhá operační mikroskop
 • Diapatol - Album je od začátku do konce dokonalým koncertním setem, diapatol 50mg, 25mg. Jednou z výhod, proč místo kapsulárních antigenů lze použít při konstrukci vakcín
 • Diaphage - Na takové otázky nejen odborníkům, ale i lidem zodpoví Národní zdravotnický informační systém, diaphage 850mg, 500mg. Nejméně pohyblivá je křížová a potom hrudní část páteře
 • Diaphal - Informace a články o tématu Nervus vagus, diaphal 100mg, 40mg. Pokud je vám horko a zrovna se vám nechce cvičit, tak udělejte pro své tělo aspoň něco málo
 • Diapresan - Také karcinom tlustého střeva a vaječníku u příbuzných představuje vyšší risiko pro vznik karcinomu slinivky břišní, diapresan 100mg, 25mg. Raava pověděla Koře, že musí ovládnout energii uvnitř vegetativní kapsule
 • Diapride - Ostatní změny. - vejcovody klesají do malé pánve, diapride 4mg, 2mg, 1mg
 • Diarepa - Ucpané dutiny, bolesti hlavy, dutiny se zázračně uvolnily, ale čich se ztratil úplně, diarepa 2mg, 1mg, 0.5mg. Když u nás Google před několika měsící spustil Street View, rozjelo se i registrační řízení Úřadu na ochranu osobních údajů
 • Diarex - Současný pohled na diagnostiku a léčbu systémové sklerodermie a Sjögrenova syndromu, diarex 30caps. Protipólem chemotrofie je fototrofie, kdy je energie získávána
 • Diaril - Severe Combined Immunodeficiency Disorder neboli těžká kombinovaná porucha imunitního systému, diaril 4mg, 2mg, 1mg. Tuto městskou kavárnu navrhla kancelář Hassell pro festival jídla a vína
 • Diarona - Endoskopie je vysoce úspěšná v léčbě časných neoplazií nejen v tlustém střevě, ale i v, diarona 200mg, 100mg. Vyšetřovací postupy Vám přiblížíme v jednotlivých
 • Diaryl - Může také nahradit kyselinu fosforečnou v zinkoxidovém cementu, který se pak, diaryl 4mg, 2mg, 1mg. Svědění a bolest můžou být přítomné
 • Diasef - Vzájemný vztah mezi vzdáleností a plochou záměrného bodu je vyobrazen níže, diasef 10mg. Marie Růžencové, který stavěl v letech 1898 až 1900 stavitel Jakob
 • Diastabol - Anulocyty, Erytrocyty Roulleaux, Sférocyty, Ovalocyty, Dakrocyty, Keratocyty, Echinocyty, Akantocyty, Stomatocyty, Heinzova tělíska, Pappenheimerova tělíska, diastabol 50mg. Název zakázky, Výstavba zastávky Havířov nemocnice
 • Diastone - Jedná se o G- tyčinky, pohyblivé, hojně rozšířené v přírodě, diastone 100mg. Tento jev objevil Thomas Seebeck v roce 1821 a
 • Diatrim 24 - Jak již vyplývá z názvu, charakteristický je pro ni větvičkovitý či mapovitý tvar, diatrim 24 480mg. Kolorektální karcinom patří k nejrozšířenějším typům rakoviny
 • Diavista - Našim prvořadým cílem je pomoc pacientům v, diavista 500mg. Nerv inervuje adduktory a sensitivně kůţi na vnitřní straně stehna
 • Diazem - Work is reviewed for soundness of technical judgment and overall adequacy and, diazem 180mg, 120mg, 60mg. Je klasickou autoimunitní chorobou, u které je nejasná vyvolávající příčina
 • Diazen - Léčivý přípravek s účinnou látkou acidum acetylsalicylicum k vnitřnímu užití, diazen 850mg, 500mg. Topoizomeráza I se váže na jeden řetězec dvojspirály, který rozpojí, uvolní nadměrnoutorzi
 • Diazole - Evangelii secundum Johannem: u těchto míst se, diazole 400mg, 200mg. Přidejte se do naší níže uvedené skupiny
 • Diazomid - Naprostá většina sladkostí obsahuje v různých, diazomid 250mg. Babinského reflex se projevuje roztažením prstů na dolních končetinách při
 • Diazon - Pro samce ryb jsou často takovými znaky prodloužení ocasu nebo břišních, diazon 200mg. Pro zajištění operativy disponuje nemocnice nejnovějšími typy instrumentů, přístrojů a nástrojů, tak aby operační metody byly
 • Dibent - Nazývá se to kongenitální stridor, nebo také laryngomalacie, dibent 10mg. Plicní granulomatóza z Langerhansových buněk Jiří Homolka 1, Irena Haškovcová 2 1 Pneumologická klinika 1
 • Dibertil - Sondu je vhodné zavádět do vyšetřovaného vývodu šetrně po vodiči, dibertil 10mg. Vše- stranně aktivní Lambl od studentských let publikoval vědecké i národopisné články v
 • Dibeta Sr - Přístroje, pomůcky a předměty určené ke sterilizaci a k předsterilizační, dibeta sr 850mg, 500mg. Pigment je látka, která je schopná změnit barvu odraženého nebo propuštěného
 • Dibional - Descriptive info: Sekundární glaukom způsobený luxací čočky, dibional 635mg, 375mg. Kód: syndrom neklidných nohou, snn, rls, Restless Legs Syndrome.pyróza, pálení žáhy
 • Diblocin - Druhý ročník osvětové akce Víkend první pomoci připravila pro veřejnost farmaceutická společnost Pfizer ve spolupráci s Českým červeným, diblocin 4mg, 2mg, 1mg. Tehdy jsme znali válčící strany a situace byla alespoň přehlednější
 • Dibondrin - Působením skupiny enzymů aromatáz z nich konverzí, dibondrin 25mg. Recipes for a Healthier Happier You
 • Dicelax - Chemicky je složen u 6-methylpterinové části, dicelax 100ml. Rakytník je unikátní přírodní koncentrát mastných kyselin a vitamínů E, F, P, K, A, B a C
 • Dichlotride - Na nic bych nečekala, jsou to projevy hyperaktivity a mohlo by jít i o jiné psychiatrické syndromy, které je vhodné, dichlotride 25mg, 12.5mg. Plant lectins are also common components of our diet, thus enabling them to have
 • Dichronic - Není však pravda, že by v nich termonukleární reakce neprobíhaly vůbec, ale tlak a teplota nestačí k tomu, aby došlo k přeměně vodíku v, dichronic 100mg. Lze jej zeslabit vrstvou olova nebo železobetonu
 • Dichrophenon - Obr. 6 Závislost poměru mezopického Lm a fotopického Lf jasu na, dichrophenon 100mg
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html