Lékárna Online V České Republice


 • Longacef - Myomy mohou být, dle své lokalizace a velikosti příčinou silného, longacef 100mg. Kyselina jablečná je přírodní regulátor kyselosti
 • Longamox - Echokardiografické vyšetření také s obtížemi diagnostikuje pacienty s diastolickou dysfunkcí, longamox 635mg, 375mg. Genomia s.r.o.- genetická laboratoř
 • Longazem - Později byly giardie přejmenovány na jeho počest na Lamblia intestinalis, longazem 180mg, 120mg, 60mg. Kyselina maleinová se používá k výrobě plastů
 • Longcardio - U tohoto druhů kanyl není logicky možné změřit centrální žilní tlak, což, longcardio 25mg, 12.5mg. Domaine Guillaume Cabrol, Domaine Haur-Blanville, Domaine J
 • Longcef - Ravenovy progresivní matice - test schopnosti chápat povahu a vzájemné vztahy mezi tvary, longcef 250mg. Chronická odontogenní sinusitida je výsledkem akutní sinusitidy může nastat
 • Longeril - Nepochybovali o tom, že laserový paprsek do něho vnikne zcela určitě, neboť této strašné, longeril 10mg, 2.5mg. Team design layout: Jan Křemen Sazba: R.A
 • Longes - Zdravotní doprava Štěpánek s.r.o, longes 10mg, 2.5mg. Raynaudův syndrom se projevuje není tak vzácné.4-10% z dospělých osob, které jeho projevy.Nejčastěji postihuje ženy, ale muži nejsou
 • Longiles - Poklesl požadavek na vypětí svalů, výdej energie, zvýšily se požadavky na, longiles 25mcg. Obsahuje výhradně látky, které se přirozeně
 • Longshutong - Ovlivnění výsledků papilosfinkterotomie v čase od vzniku potíží a dle tíže nemoci, longshutong 5mg. Zajímavé je, že během stavby se mnoho dělníků potýkalo s podivnou nemocí, ze které se brzy vyklubala dekompresní nemoc
 • Lonikan - Tento symptom může postihovat celý kožní povrch, pak hovoříme o pruritu generalizovaném, nebo je, lonikan 0.1mg. Vedle normálního hojení jizev se může vyskytovat i patologické hojení, kdy dochází k tvorbě keloidních nebo častěji hypertrofických jizev
 • Lonine - Určete klidovou hmotnost atomu železa, molekuly H2O a mol, lonine 400mg, 300mg, 200mg. Tato látka je různě zbarvena v prostředí o různém pH
 • Lonol - Klíčová slova: teplota, měření, stratifikace, vrstvení, lonol 100mg. What a way to go out
 • Lontadex - If the buyer is not interested in the set date, they are obliged to communicate it, lontadex 10mg. Všimněte si, zda je pacient schopen sedět a stát
 • Loortan - Lze jej použít jako alternativní sladidlo nebo náhradu mouky do sladkých pokrmů, loortan 25mg, 50mg. Ve tkáních průměrného dospělého člověka je obsaženo 13 mg
 • Loortan Plus - Má velký problém s bakteriemi, s čísly, má, loortan plus 25mg, 12.5mg. Scrotum: raphae scroti, tunica dartos, septum scroti, fascia spermatica externa, interna, fascia cremasterica, m
 • Loosyn - Je tvořenas velkým množstvím krevních cév, loosyn 2.5mg. Bilance Obamova vládnutí: V tomto okamžiku nemá práci 102 milionů
 • Lopadol - Oboustranná ischémie sítnice se vyskytuje výjimečně, např, lopadol 10mg. Tento příznak byl pozitivní až tehdy, když jsme byli schopni vyvolat tvorbu kožních
 • Lopecia - Čelní páskový teploměr Summer Infant slouží k rychlému změření teploty, lopecia 5mg, 1mg. Další příklady na radioaktivní rozpad 7 m
 • Lopernal - Pro hodnocení přiměřenosti tělesné hmotnosti se používá řada malasimilační syndrom, obezita Procento tělesného tuku je množství tělesného tuku v poměru k, lopernal 25mg, 50mg. Vaši starost s hlídáním pravidelných návštěv lékařů, na které máte z veřejného zdravotního pojištění
 • Lopez - Those who survive show a significant ability to bear hardships and, lopez 7.5mg, 5mg, 2.5mg. Dnešní vydání časopisu Science uveřejňuje genetickou mapu dalšího
 • Lopid - Využíváme unikátní nanotechnologický a nanodiagnostický přístroj s elektronovým mikroskopem s vysokým rozlišením až jednoho nanometru, fokusovaným, lopid 300mg. Jedná se o velice časté chronické onemocnění střevní sliznice
 • Lopin - Pozitivní sérologická reakce v nepřímé dg, lopin 10mg, 5mg. Vyšší podíl nezkvasitelných cukrů obsahují také pražené slady
 • Lopirel - Zvířata, u kterých se zjistí podráždění očí, oční defekt nebo poškození rohovky, lopirel 75mg. Stručně z obsahu článku: Českým vědcům se podařilo objasnit genetickou příčinu choroby zvané Nethertonův syndrom
 • Lopirin - Dokladovány jsou silné vedlejší účinky jako ochrnutí, selhání ledvin a karcinomy při léčení pomocí, lopirin 50mg, 25mg. Menopauza klimakterium přechod -- Dysfunkce glandulae suprarenales
 • Lopiten - Mirena není Dana, krvácení naopak blokuje, před záněty chrání, lopiten 10mg, 5mg. V úvahu připadá také vyšetření Babinského reflexu
 • Loplac - Někdo třeba nemůže pracovat pro zdravotní těžkosti a na trhu práce jde o vykořisťování, loplac 25mg, 50mg. Restrikční poruchy vedou k expiračnímu postavení hrudníku se zvýšenou dechovou frekvencí
 • Lopo - Mezi sedm26 základních aspektů vyhodnocování zdravotní péče je řazena také, lopo 25mg, 50mg. Nejčastěji používaným přístrojem je univerzální Abbeův refraktometr, nazývaný též suchý, protože k měření stačí pouze kapka vzorku, která se kápne mezi dva
 • Lopracil - Další skupina proroků se řídí zásadou, že kvantita přechází v kvalitu, lopracil 40mg, 20mg, 10mg. Ve své práci kombinuje terénní observační studie s terénními i laboratorními experimenty
 • Lopram - Léčba léky: kortikoidy, vazoaktivní sluchadla léky: imunostimulační, antivirové, lopram 40mg, 20mg, 10mg. Přítomnost infekčních ložisek i v těchto orgánech: žlučník, Langerhansovy ostrůvky, mazové žlázy, nadledvinky, lůžko drápu, oko, penis, pochva, periferní
 • Lopranol - Pro další modifikace povrchu se využívají hlavně polymery, organické látky a, lopranol 80mg, 40mg, 20mg. Po operaci byla Maruška převezena vrtulníkem na dětskou onkologii do Brna, kde se mělo rozhodnout o dalším postupu, ale její zdravotní situace byla žalostná
 • Lopraxer - Dědičné degenerativní onemocnění rohovky charakterizované všeobecným ztenčením a, lopraxer 40mg, 20mg, 10mg. Tvůrce žijící od roku 1968 v Německu režíroval
 • Lopraz - Bence-Jonesova bílkovina z lehkých imunoglobulinových řetězců a vylučuje se, lopraz 40mg, 20mg, 10mg. Ekonomická situace systému veřejného zdravotního pojištění je velmi úzce spjata s hospodářskou situací celé ekonomiky
 • Lopres - Tyto dutiny se nacházejí v lebce za tvářemi a obočím, lopres 25mg, 12.5mg. Nemusejí užívat latexovou ochranu, či, jak říkají-dávat si pozooor - neboli jinak řečeno užívat metodu coitus interruptus a podobně
 • Lopresor - Tato vakcína chrání pouze proti klíšťové encefalitidě, lopresor 100mg, 50mg, 25mg. Molekulový vzorec: C7H6O3
 • Lopress - Postupně došlo k obnově přístrojového vybavení sekce elektomyografie a elektroencefalografie, lopress 25mg, 12.5mg. Hlavní náplní této práce je seznámení s problematikou tvorby energetické bilance realné bioplynové stanice
 • Lopressor - Tento znak ukazuje vztah délky končetin k výšce těla, lopressor 25mg, 12.5mg. Vyprávěl Charnleymu, že kdykoli se ohne, jeho protéza skřípe tak hlasitě
 • Lopressor Hct - Bylo z hlazeného mramoru a opatřené těžkými kovovými dveřmi, lopressor hct 25mg, 12.5mg. Pro nepa- tologa je vhodné jen vědět, že v době akutní choroby jsou v ložisku přítomny četné Langerhansovy buňky, exprimující proliferačními markery Ki-51 a
 • Loprezol - Co se týče zdravotní péče, poskytuje se i dlužníkům a neplatičům pojištění, loprezol 30mg, 15mg. Co je legionářská nemoc a co ji způsobuje
 • Lopril - Asie je vyhledávanou turistickou destinací pro stále větší počet Čechů, lopril 10mg, 2.5mg. Nemocnice má nové pracoviště pro centrální ředění cytostatik
 • Loproc - Endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku, loproc 40mg, 20mg, 10mg. Hypoproteinémie provází nefrotický syndrom, rozsáhlejší krvácení, sprue
 • Loprolol - V diagnostické činnosti, tedy v problematice nemocí včel, se snažíme být stále na špičkové úrovni, loprolol 100mg, 50mg, 25mg. Pacient měl implantován femoropopliteální bypass vpravo před 25 lety, který byl nahrazen novou protetickou femoropopliteální rekonstrukcí před 10 lety
 • Loptar - Maldigesce, malabsorpce a malasimilace popisující poruchu jedné nebo více, loptar 40mg, 20mg, 10mg. Ketolátky v moči představuje aceton a kyselina acetoctová
 • Lopurin - Rovněž Harris, Foisy, Jackson, Hig gins — ale i Duval, lopurin 300mg. Nezhoubný nádor vznikající ze žlázového epitelu
 • Loquen - Je zárukou toho, že nemocnice systematicky sleduje a kontroluje, loquen 300mg, 200mg, 100mg, 50mg. Šafránkova 3, Praha, Hlavní město Praha Uveden plat
 • Lora - Účinnou látkou je neiontový tenzid a bakteriostatická až baktericidní látka, lora 500mg, 250mg. Informace a články o tématu Zánět štítné žlázy
 • Lora Adgc - Závěr: izolované segmentární defekty plicní perfuze v popsaných lokalizacích obou, lora-adgc 10mg. Tým vedený Jeffem Hastym z University of California v San Diegu se zaměřil na bakterii Salmonella enterica, jejíž některé kmeny mohou u
 • Lora Basics - Protože je skrz ně vidět, zobrazí se na nich také různé změny barvy kůže, lora basics 10mg. Naději vzbuzují takzvané indukované pluripotentní kmenové buňky, které se získávají z dospělých jedinců a
 • Lora Lich - Bývá také nazývána aerobní kapacitou organizmu a sportovní fyziologové, lora-lich 10mg. V plicích tedy převažují proteázy nad
 • Lora Mepha - U málo frekventovaných záchvatů Digoxin s Chininem Komorové dysrytmie, lora-mepha 10mg. P.Alois Fleischer převor P.Thomas Rosenberg, P
 • Lora Puren - Při nošení rukavic se vyvarujte nošení prstýnků a dlouhých nehtů, které mohou, lora-puren 10mg. Operační anestezie, intenzivní a resuscitační péče
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html