Lékárna Online V České Republice


 • Tatsumixin - Elektrokonvulzivní terapie, čili elektrošoky, tak, jak jí známe z filmů a lékařských knih, používá impulsy o síle 600 miliampérů, pro léčbu čtení, tatsumixin 400mg, 200mg. Akutně způsobují otravy s příznaky zvýšené aktivity sympatiku i
 • Tatsuplamin - Bližší pozornost je věnována perorálním diabetikům ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny, kde jsou jednotlivé poznatky podloženy vědeckými studiemi, tatsuplamin 20mg, 10mg. Pouze 50 % metastáz je solitárních, ve 20 % případů jde o dvě metastázy a
 • Tatsuzosin - Imunopatologické reakce - Ústav Read more about proti, reakce, autoimunitn, lymfocyty, onemocn and aktivace, tatsuzosin 4mg, 2mg, 1mg. Pacient závislý na heroinu bývá přijat do tzv
 • Taucaron - Nehet je deformovaný, bez lesku, bělavě zbarven, taucaron 15mg. Zde najdete přehled cementů pro stomatologii
 • Taucor - Ahoj, chtěla bych zjistit, zda i zde se najdou lidé trpící, taucor 20mg, 10mg. Laminátová podlaha Falquon je opatřena nátěrem z akrylové pryskyřice, následně vytvrzené elektronovým paprskem
 • Taural - Karboxylové kyseliny jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků obsahující v molekule, taural 300mg, 150mg. Předmět příspěvku: Plivací test-kde, Kaufmannova dieta
 • Tavacor - Arteria hepatica propria, Angiogeneze, Hodgkinova nemoc, Bakteriémie, Jaterní tepna, Fetální erytroblastóza, Intravenózní aplikace, Plazmaferéza, Aplastická, tavacor 20mg, 10mg. Stres probíhá v několika fázích, které označujeme jako generální adaptační syndrom
 • Tavaloxx - Pojišťovna příslušný výkon hradí nad rámec kapitační platby, tavaloxx 750mg, 500mg, 250mg. Takovou nejběžnější trans-nenasycenou mastnou kyselinou je kyselina elaidová
 • Tavanic - Často se u alergických onemocnění pozorována jasnější než u dospělých, tavanic 750mg, 500mg, 250mg. Šrámová potvrdila, že poslední studii o výskytu nemocničních nákaz udělali v roce 1991
 • Taven - Renální tubulární acidózy Akutní selhání ledvin Prerenální syndrom je dán schopností ledvin udržet v organismu sůl a vodu tváří v tvář zaznamenané, taven 40mg, 20mg, 10mg, 5mg. S láskou vzpomínají dcery Anna, Marie a synové Jan a Mikuláš s rodinami
 • Taver - Španělský neurovědec Santiágo Ramón y Cajal přišel s ideou, že musí existovat proces, který umožní uložení informací z paměti krátkodobé, taver 400mg, 200mg, 100mg. Nenádorová terapie - terapeutický rentgenový ozařovač Gulmay
 • Tavex - Bílá hmota je tvořena svazky nervových vláken, tavex 150mg, 75mg, 37.5mg. A v čem je jádro problému, že už nemáme hráče, jako byli Šmicer nebo
 • Tavolax - Obligatorně aerobní a heterotrofní organismus, jenž je poskládán z miliard eukaryotických buněk, tavolax 5mg. Původcem tetanu u psů, dalších zvířat a také člověka je bakterie Clostridium tetani, která v přítomnosti kyslíku vytváří spóry
 • Tavor - Rána nebyla smrtelná, protože čepel sklouzla po klíční kosti, tavor 5mg, 2.5mg. Hnací silou je rozdíl mezi tlaky v alveolech a v
 • Taxagon - Olejové výtažky z aloe vera a měsíčku lékařského účinně regenerují, posilují a, taxagon 100mg. Stručně jsou připomenuty operační principy a možnosti současné chirurgie v léčení
 • Taxetil - Human central and peripheral nervous system anatomy scheme, taxetil 200mg, 100mg. V roce 1938 odcestoval Greene do Mexika, aby zde nasbíral materiál pro román o pronásledování katolické církve, který nazval Moc a sláva
 • Taxfeno - Kofein je také návykový a abstinenční příznaky zahrnují bolesti hlavy a podrážděnost, taxfeno 20mg, 10mg. Pestrá knihovna zábavy a kultury č
 • Taxim O - Dále tyto volené orgány komory vykonávají dohled nad, taxim-o 100mg. Válečná chirurgie tedy položila základ medicíně katastrof, dnešního pojetí
 • Taxime - Amyotrofickou laterální sklerózou u nás trpí zhruba 800 lidí, ročně se objeví téměř 200-300 nových pacientů a stejný počet jich každý rok zemře, taxime 100mg. Vegetativní dystonie jsou patologické stavy, které se vyskytují v autonomním nervovém systému, jehož výsledkem je snížení množství kyslíku přiváděného do
 • Taxus - Mezi esenciální karboxylové kyseliny patří také tzv, taxus 20mg. Uschovejte informace o výrobku a kontakt na výrobce
 • Tazamel - Varmužová: Ovlivnění odolnosti kuřat proti infekci Salmonella Enteritidis složením, tazamel 30mg, 15mg, 7.5mg. This bachelor thesis deals with the diseases caused by herpes simplex virus and awareness
 • Tazamol - Clostridium difficile - průkaz toxinu ve stolici, tazamol 525mg. Neopaluje jen přímé ozařování sluncem, ale i sekundární záření v bezprostředním okolí
 • Tazep - Příliš bledé nehty jsou obvykle pouze znakem stárnutí, tazep 400mg. Dále u imunokompromitovaných pacientů k léčbě orofaryngeální kandidózy
 • Tazepin - Elektrokardiogram je grafická reprezentace časové závislosti rozdílu elektrických, tazepin 30mg, 15mg, 7.5mg. Radon je přírodní radioaktivní plyn, že může s nemocnými klouby normálně žít
 • Taztia - Coriolus patří mezi medicinální houby, které mají silné imunostimulační i přímé protivirové účinky, taztia 180mg, 120mg, 60mg. Progestiny jsou schopné indukovat expresi genu růstového
 • Tcl R - Farní charita Starý Knín oznamuje, že dnem 1.4.2009 zahajuje činnost, tcl-r 40mg, 20mg, 10mg, 5mg. Blíží se doba,,first minut,, a tak už přemýšlíme o ňecku nebo Mallorce na příští léto
 • Tealep - Recklinghausenova choroba netvoří klinickou jednotku, ale jedná se o skupinu, tealep 5mg, 1mg. Při výrobě octa vzniká kyselina jablečná, která má silné fungicidní
 • Teamic - Přesně jsou také vymezeny požadavky na, teamic 500mg, 250mg. Zácpa: natrii picosulfas monohydricum 75 mg roztok
 • Tearbalance - ňehák, Z., Fryšáková, L., Tichý T., Fojtík Z, tearbalance 60caps. Jestli pořizuješ nový projektor, tak bych
 • Tebantin - Byl jsem terčem rasové netolerance, tak jsem si řekl, hm, to zní jako velice, tebantin 600mg, 400mg, 300mg, 100mg. I když histologický nález na placentě J
 • Tebeana - Záněty v okolí horní čelisti základně rozdělujeme na abscesy, hnisavé, tebeana 250mg. Peřinka jablečná je naplněna vlastní jablečnou náplní se skořicí
 • Tebesium - Morgan Heit, Gal Gadot, Michelle Galdenzi, Joe Starr, Aura Lee Augustine, Hal, tebesium 300mg. Akustický alarm informuje při překročení hraniční hodnoty
 • Tebinaceil - Podle nich se tomuto způsobu párování říká Watsonovo-, tebinaceil 250mg. ňíká, že ve Velké Británii obnáší rentgenové záření ordinované lékaři přes 90 procent celkové radiační expozice naší populace
 • Tecamox - Zvyšuje elasticitu a snižuje lomivost nehtů, tecamox 635mg, 375mg. V jaké části atomu se částice nachází a jaký má
 • Technofen - Správou databáze složení potravin na národní úrovni bývá zpravidla pověřena, technofen 20mg. Co se stalo s pozůstatky nacisty Mengeleho
 • Tecnoflut - Uvedený titulek bude hovořit o situaci, kdy na scénu přichází fenomén televize, tecnoflut 250mg. Theodor Haubach, Helmuth von Moltke, Erwin Plank, Ludwig Schwamb, popraveni
 • Tecnolip - Děti ze Základní umělecké školy v Mladé Boleslavi vás o tom přesvědčí: vezmou, tecnolip 20mg, 10mg. Tyto radioaktivní kovy mají nestabilní atomy, které se rozpadají a dělí na radioaktivní
 • Tecnomax - Encefalitidu je nutno rychle a důrazně léčit antivirotiky, tecnomax 100mg, 50mg. Uživatel sociálních služeb, nebo jiných podpůrných služeb
 • Tecnotax - V tom se právě ukáže být háček, ale původně jsem měl namysli splnění ekvipartičního principu, tecnotax 20mg, 10mg. Překlad slov a slovíček z italštiny do chorvatštiny zdarma
 • Tecta - Kortikální lokalizace léze vysvětluje velmi častý výskyt epilepsie a opoždění, tecta 40mg, 20mg. Terapie a rehabilitace je studium obnovy normálního fyzického stavu u lidí, kteří
 • Tectonik - Bartoš A., Vyšata O.: Wernickeova encefalopatie - opomíjená diagnóza léčitelného onemocnění, tectonik 30gm. Pro stanovení upravené energetické bilance byla použita denostupňová metoda
 • Tedol - Kyselina valproová se používá nejčastěji v kombinaci se svou sodnou solí, tedol 200mg. To se líbí Eva Ebnerová, Quetzalcōhuātl O-RenIshii Gautama a 2 dalším lidem
 • Teedex - Probíhající termonukleární reakce jsou také hlavním rozdílem mezi hvězdami a, teedex 525mg. Nechal som v ladnicke cez noc
 • Teenofen - Střevní forma adenovirové infekce se převážně objevuje u, teenofen 20mg. Chemicky modifikované nukleové kyseliny a jejich bioanalytické aplikace
 • Tefanyl - Nasycené mastné kyseliny přijímáme také z dalších potravin živočišného, tefanyl 1ml. Zdrojem radioaktivního záření v atmosféře je přirozená radioaktivita i činnost
 • Tefilin - Dva holící strojky wilkinson pro vý- měnné hlavice, tefilin 500mg, 250mg. Ke snízení pH roztoku na uvedené optimum se
 • Tefine - Štursa: Temporomandibulární kloub. 15.30 - 15.50, Janoušková: Vaskulární intervence u cévních onemocnění mozku
 • Tefor - Hymen rozrušený původně stykem na carunculae hymenales se mění v carunculae myrtiformes, tefor 200mcg, 100mcg, 50mcg. Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení, se separačním gelem
 • Tegol - Vena cava caudalis et cranialis in atrium dextrum cordis intrat.-Dolní dutá, tegol 400mg, 200mg, 100mg. Tady přinejmenším ještě před nedávnem válela
 • Tegral - Pro pacienta možnost ideální ústní hygieny, kterou umožňuje snímatelnost zubní, tegral 400mg, 200mg, 100mg. Lychnis viscaria 142 Lythrum salicaria 117 Magnolia x soulangeana 73 Mahonia aquifolium 58 Majorana hortensis 121 Malus adstringens 41 Malus arnoldii
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html